• How to Enter
 • Past Winners
 • Tickets and Events
 • Educational Resources
 • Pravo prijavljivanja

  Filmski stvaraoci moraju imati 22 ili manje godina, od 15. aprila u godini u kojoj podnose prijavu.

  Smjernice za prijavu

  Ispod su smjernice za prijavu na Omladinski festival nijemog filma.

  Format prijave: mora pratiti smjernice obrasca za prijavu za vašu regiju, zajedno sa potpisanim obrascem za prijavu.

  Svi filmski stvaraoci moraju imati dvadeset godina ili manje od datuma navedenog u obrascu za prijavu.

  Za svaku prijavu filmski stvaralac mora odabrati jednu od 10 unaprijed snimljenih muzičkih tema na kojima će bazirati film. Teme su:

  Charmed
  Fantasy (Motaun)
  Shadows
  Slapstick (Urnebesna komedija)
  Epic (Epski)
  Science Fiction (Naučna fantastika)
  Reflections (Razmišljanja)
  Western (Vestern)
  Noir (Noar)
  Discovery (Otkrovenje)

  Nakon što odaberete muzičku temu sa ove web stranice, uploadujte je i dodajte je uz svoj prijavljeni film. Ako Vas odaberu da budete finalista, Vaš će se film prikazivati uz živu muzičku pratnju koja odgovara Vašoj odabranoj muzičkoj temi.

  Filmovi koji nemaju muzičku temu sa odobrenog spiska dubliranu na njihov film će biti diskvalifikovani.

  Filmovi se mogu prijaviti u crno-bijeloj tehnici ili u boji.

  Filmovi mogu biti živa radnja ili animacija.

  Filmovi moraju da koriste najmanje jednu naslovnu karticu sa naslovom filma, imenom(ima) filmskog stvaraoca i uzrastom.

  Vrijeme prikazivanja filma trebalo bi biti jednako vremenu izvođenja saundtreka, približno 3 minuta.

  Filmovi moraju biti prikladni za porodice/primjereni gledaocima svih starosnih dobi.

  Žiri će odabrati pobjedničke radove na osnovu bodovanja filmova u četiri kategorije: Priča, Kinematografija, Montaža i Gluma (pogledajte smjernice za bodovanje žirija za dalju diskusiju o smjernicama žirija). Sve odluke članova žirija su konačne.

  Filmski stvaraoci moraju koristiti samo originalne snimke, a ne materijale zaštićene autorskim pravima.

  Preuzimanje (Download) muzike

  Odaberite ispod muziku, koja će pratiti Vaš film. Muzika se ne može mijenjati.

  Da biste preuzeli muziku, kliknite na link "Download". Ako Vaš pretraživač ne preuzme datoteku, već je umjesto toga pregleda/reprodukuje, odaberite opciju čuvanja u file meniju pretraživača.

  Charmed

  Download

  Fantasy (Moutaun)

  Download

  Shadows

  Download

  Slapstick (Urnebesna komedija)

  Download

  Epic (Epski)

  Download

  Science Fiction (Naučna fantastika)

  Download

  Reflections (Razmišljanja)

  Download

  Western (Vestern)

  Download

  Noir (Noar)

  Download

  Discovery (Otkrovenje)

  Download

  © Avakian Creative Works, LLC

  Sve soundtrekove na pozorišnim orguljama komponovao je Nathan Avakian. Instrumente za snimanje je velikodušno ustupilo:
  Društvo orguljaša Dikinson teatra (Dickinson Theatre Organ Society), Srednja škola Dikinson High School – www.dtoskimball.org
  Društvo orguljaša Njujork teatra (New York Theatre Organ Society), FDR High School – www.nytos.org
  Rezidencija Richarda Lawsona

  FORMAT PRIJAVE: Filmovi se predaju u .MP4 ili .MOV formatu sa kompresijom H.264, i moraju biti veličine 2GB ili manje.

  Pogledajte prethodne pobjednike